Om oss

Inkluderingsagentene er et voksenpedagogisk arbeidsfellesskap. Vi samler voksenpedagoger med erfaring og formelle kvalifikasjoner for å kunne tilby skreddersydde opplæringstilbud hvor voksnes ulike roller i arbeids- og samfunnsliv står i sentrum.


Vi jobber spesielt med å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter innen muntlighet, lesing, skriving, det digitale og regning, i samarbeid med bedrifter og frivillige foreninger.


Inkluderingsagenten har nasjonalt organisasjonsnummer

891 782 942, og europeisk E10351925. Kontakt oss på inkluderingsagenten@gmail.com, eller mob. 992 58 417.

Hvem er vi?

Sigurd Lydersen

Voksenpedagog

Daglig leder

Hilde Loftu

Voksenpedagog

Liv Evensen Voksenpedagog

Overfor (for mobilvisning):

Hilde Loftu

Voksenpedagog

Madeleine Johansen Voksenpedagog

Umut Külahci Voksenpedagog

Mari Braanaas Voksenpedagog

Våre prosjekter

Bydelshuset på Alna, med FNS første generalsekretær Trygve Lie på sokkel foran. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Innbyggerarena

Løpesedler for innbyggerarena med bydelslærer 2024

Felles løpeseddel for innbyggerarena med bydelslærer 2023

På innbyggerarenaen får grupper på rundt 20 innvandrere uten rett til gratis norskopplæring i integreringsloven 80-100 undervisningstimer gratis norskopplæring ved dedikerte bydelslærere som handler om området de bor eller kommer til, og deres bakgrunn, liv og planer. Målet for innbyggerarenaene er å hjelpe deltakerne til å komme opp på et høyere språknivå, både skriftlig og muntlig, samtidig som de blir bedre kjent med området de bor i, hverandre og kanskje seg selv, som innbyggere.


Om innbyggerarena 2024:

Inkluderingsagenten har i 2024 fått støtte til 50 plasser i det som da blir to nye innbyggerarenaer. Planlagt oppstart for disse er i mai 2024, med 10 undervisningstimer ukentlig fordelt på to dager fra kl. 10 til 14.30, i 10 uker, tilsammen 100 undervisningstimer.


Planen for de to nye arenaene er som følger:


1. Link Oslo innbyggerarena

Tid og sted:

Mandag og tirsdager med oppstart 6. mai


Innhold:

Innbyggerarenaen vil være orientert om stiftelsen Link Oslo som senter for selvhjelpsgrupper. Gjennom norskopplæringen skal deltakerne også bli kjent med hvordan selvhjelpsgrupper fungerer, og kan bli etablert og fungere som hjelp og støtte for alle som trenger det, uansett livssituasjon, og profesjonell og kulturell bakgrunn. Vi håper i kurset å kunne samle deltakere med ulik geografisk, kulturell og morsmålsbakgrunn fra alle verdensdeler, og at disse kan tjene som ambassadører for selvhjelpsgruppetanken overfor egne miljøer, og områder hvor de bor. Les mer om selvhjelpsgrupper på nettsiden til Link Oslo


2. Ellingsrud innbyggerarena.

Tid og sted:

Torsdager og fredag med oppstart 2. mai på Ellingsrud.


Innhold:

Tilbudet vil i første rekke være for innvandrere som er bosatt på og rundt Ellingsrud, og handle om folk og det som skjer på Ellingsrud. Inkluderingsagenten vil samarbeide med Forandringshuset Ellingsrud og andre om tilbudet.


Påmeldingskjemaet til begge disse arenaene er nå åpent. Klikk her:

https://forms.gle/Cxzq3DU6BB8vGp6fAOm innbyggerarena i 2023:

Inkluderingsagenten fikk i 2023 støtte av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) over Norskopplæringsordningen til en første runde med innbyggerarenaer, med 120 plasser for 80 deltakere på nivå A2 og høyere, og 40 på nivå under A2, fordelt på seks innbyggerarenaer. Disse ble startet opp i uke 37, med 10 timers opplæring fordelt på to dager per uke i en periode på 10 uker. Lokasjonene og tidene for innbyggerarenaene høsten 2023 var:

1. Haugerud: H2-lokalet på Haugerud senter mandager og onsdager 10 til 14.30

2. Furuset: Undervisningsrommet Krabben på Furuset bibliotek og aktivitetshus (Fubiak) mandager og tirsdager kl. 9.30 til 14.

3. Stovner: Storstua i Stovner Senter 14 A onsdager kl. 13-16 og fredager kl. 10-16.

4. Grorud: Grorudhuset på Kalbakken fredager kl. 10-15 og varierte dager

5. Sagene: Sagene innbyggersenter i Drøbakgata 1 tirsdager og onsdager kl. 10 til 14.30

6. Gamle Oslo: Aktivitetshuset K1 i Kolstadgata 1 tirsdager og onsdager kl. 10-14.30


Innbyggerarenaene Furuset og Stovner var forbeholdt deltakere på nivå under A2, mens det på de øvrige ble tilstrebet å ha deltakere oppunder og på nivå A2. 


Selv om kurstilbudet er gjennomført i denne rundt har vi latt søknadskjemaet stå åpent, slik at interesserte kan melde seg til en eventuell ny runde i dette skjemaet:


For nærmere informasjon kontakt prosjektleder og lærer Sigurd Lydersen på mob. 99 25 84 17 eller e-post sigurd.lydersen@gmail.com. Frvilligarena har blitt utviklet i samarbeid med foreningen Interkulturell kvinnegruppe (IKKG) siden høsten 2020, med støtte fra Kompetanse Norge i Direktoratet for høyere kompetanse (HK-dir) over programmet Kompetansepluss frivillighet.


På frivilligarenaen skjer opplæringen i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlighet, data og regning i tilknytning til aktiviteten som trengs for å drive og videreutvikle den frivillige foreningen.

Les mer om frivilligarenaen på

IKKG Frivilligarena


Frivilligarenaen ble ved IKKG fra høsten 2021 blitt supplert med en redesignarena, hvor opplæringen i grunnleggende ferdigheter skjer i tilknytning til bruk av foreningens symaskiner til ulike redsignprosjekter, og presentasjon og salg av produktene fra denne produksjon. Les mer om redesignarenaen her:

Redesign med norsk og regning (ikkg.no)


Inkluderingsagenten jobber for å utvide tilbudet om frivilligarena til flere frivillige foreninger ved og for  innvandrerbefolkningen. I 2022-23 arrangerte Inkluderingsagenten en frivilligarena også for  foreningen Nigerian Women in Norway (Niwan). I 2024 har de tre foreningene Rabea movement Norway, Somalisk kvinneforening og Sosialt treff for kvinner fått innvilget støtte til frivilligarenaer med Inkluderingsagenten, i tillegg til IKKG.


Det er fremdeles mulig å melde seg på disse tilbudene for 2024-25 ved å fylle ut dette felles påmeldingsskjemaet.


IKKG redesign med norsk og regning. Foto: Hilde Loftu


Undervisningsrommet Krabben på Fubiak. Foto: Sigurd Lydersen

Frivilligarena

Foreldrearena

Foreldrearena var det første konseptet, som ble lansert og utviklet i samarbeid med Interkulturell kvinnegruppe (IKKG) fra høsten 2017. Den første foreldrearenaen fant sted på Haugen skole fra oktober 2018, hvor foreldre ved skolen fikk tilbud om opplæring i grunnleggende norsk og data i skolens lokaler en kveld hver uke. Som de øvrige arenaene fungerte også foreldrearenaen samtidig som en ressursgruppe for foreldre ved skolen, som sammen utforsket mulighetene som ligger i skole-hjemsamarbeidet og tok initiativ til og gjennomførte flere møter for alle foreldrene.


Foreldrearenaen er siden blitt videreført av andre frivillige foreninger, som Ohana for barn og unge og nå Mangfold, Inkludering og Respekt (MIR), som i samarbeid med Inkluderingsagenten har arrangert foreldrearena ved Vahl skole på Grønland ukentlig siden høsten 2021, med en koronapause til våren og høsten 2022, i sportklubben Sterlings tradisjonsrike og hjemmekoselige lokaler.


Les mer om foreldrearenaen:

https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/foreldrearenaen/


Foto: MIRInterkulturell kvinnegruppe

Samarbeidspartnere

Tilbakemeldinger 

Shabana

Kursene til Inkluderingsagenten gir meg motivasjon, sosial omgang og gjør at jeg lærer nye ferdigheter og får ideer.

Anna

Hei alle sammen! Jeg fikk et brev med kursbeviset mitt i dag. Jeg takker Sigurd og Umut for denne storartede muligheten å lære norsk og disse fantatiske timene vi hadde. Det var kjempekult og jeg kommer til å forsette lære språket på egenhånd.

Anonym, fra kursevaluering

Alle lærer, men dere forteller oss mye om Norge og forvandler oss fra null til helter.

Anonym, fra kursevaluering

Jeg er glad det kurst . Jeg lærte bra norsk .First jeg kunne ikke lage setning men nå jeg lage setnlng .Lærer min er veldig snil og flink.

Ayesha

Innbyggerarenaen ga meg en mulighet til å lære norsk. Jeg vil gjerne takke Sigurd for denne muligheten. Læreren vår Umut lærte oss så godt og ga oss selvtillit til å snakke daglig på norsk. Denne plattformen hjalp meg til å utforske nye muligheter for å integreres i norsk kultur.

Valerio

Det er utrolig spennende at flere mennesker som kommer å bli interessert til å fullføre yrket som jeg trives mest det vil si bussfører om fremtiden , kan de treffe muligheten til å få en onkelig utdanning( deresom man kan kaller sånt) på bode fagbrevkurs og opplæring i språket + fagbevprøven i tillegg! Det er bare fantastisk ! Vanligvis pleier dine beskjeder og ord å være som oppmuntring og inspirasjon til andre.
En stor og hjertelig takk går uten tvil til deg Sigurd som har gatt muligheten en person til å bidra noen tilbake i samfunnet, og særlig i mitt området hvor jeg liker best , Groruddalen!

Anonym, fra kursevaluering

Svært fornøyd. Veldig interessant. Jeg Leste mange. Tusen takk. Jeg venter på

Raja

Best norskkurs i Oslo for immigrants. Helped me alot. 

Åpningstider


Det er bare å ringe fra kl. 8 til 22 om kvelden til Sigurd på mob. 99 25 84 17.

Er jeg opptatt så send en sms eller legg igjen en beskjed,og jeg ringer deg opp igjen. :-)

Kontakt