Om oss

Inkluderingsagentene er et voksenpedagogisk arbeidsfellesskap. Vi samler voksenpedagoger med erfaring og formelle kvalifikasjoner for å kunne tilby skreddersydde opplæringstilbud hvor voksnes ulike roller i arbeids- og samfunnsliv står i sentrum.


Vi jobber spesielt med å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter innen muntlighet, lesing, skriving, det digitale og regning, i samarbeid med bedrifter og frivillige foreninger.


Inkluderingsagenten har organisasjonsnummer

891 782 942.

Hvem er vi?

Hilde Aschehoug Loftu Kursinstruktør

Sigurd Lydersen

Daglig leder

Kursinstruktør

Våre prosjekter

Bydelshuset på Alna, med FNS første generalsekretær Trygve Lie på sokkel foran. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Innbyggerarena

Plakat/løpeseddel for innbyggerarenaen, utviklet av Inkluderingsagenten.

På innbyggerarenaen får grupper på 20 innvandrere uten rett til gratis norskopplæring i integreringsloven 80-100 undervisningstimer gratis norskopplæring ved dedikerte bydelslærere som handler om området de bor eller kommer til, og deres bakgrunn, liv og planer.


Innbyggerarenaen er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) over Norskopplæringsordningen, og Inkluderingsagenten har fått støtte til 120 plasser for 80 deltakere på nivå A2 og høyere, og 40 på nivå under A2. Målet er å hjelpe deltakerne til å komme opp på et høyere språknivå, både skriftlig og muntlig.


I uke 37, rett over lokalvalget, startet 6 innbyggerarenaer opp i 5 ulike bydeler og til ulike tider rundt omkring i Oslo, og vil gi 10 timer norskopplæring i 10 uker fremover. Lokasjonene og tidene for innbyggerarenaene høsten 2023 er:

1. Haugerud: H2-lokalet på Haugerud senter mandager og onsdager 10 til 14.30

2. Furuset: Undervisningsrommet Krabben på Furuset bibliotek og aktivitetshus (Fubiak) mandager og tirsdager kl. 9.30 til 14.

3. Stovner: Storstua i Stovner Senter 14 A onsdager kl. 13-16 og fredager kl. 10-16.

4. Grorud: Grorudhuset på Kalbakken fredager kl. 10-15 og varierte dager

5. Sagene: Sagene innbyggersenter i Drøbakgata 1 tirsdager og onsdager kl. 10 til 14.30

6. Gamle Oslo: Aktivitetshuset K1 i Kolstadgata 1 tirsdager og onsdager kl. 10-14.30


Innbyggerarenaene Furuset og Stovner er forbeholdt deltakere på nivå under A2, mens det på de øvrige arenaene vil være en blanding av ulike nivåer.


I de kommende ukene vil det skje lokal etterrekruttering til de ulike arenaene, hvor lokal tilhørighet og språknivå er de viktigste kriteriene. For lokal påmelding fyll ut eller del dette skjemaet:For nærmere informasjon kontakt prosjektleder og lærer Sigurd Lydersen på mob. 99 25 84 17 eller e-post sigurd.lydersen@gmail.com. Frvilligarena har blitt utviklet i samarbeid med foreningen Interkulturell kvinnegruppe (IKKG) siden høsten 2020, med støtte fra Kompetanse Norge i Direktoratet for høyere kompetanse (HK-dir) over programmet Kompetansepluss frivillighet.


På frivilligarenaen skjer opplæringen i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlighet, data og regning i tilknytning til aktiviteten som trengs for å drive og videreutvikle den frivillige foreningen.

Les mer om frivilligarenaen på

IKKG Frivilligarena


Inkluderingsagenten har i 2022-23 dessuten samarbeidet med foreningen Nigerian Women in Norway (Niwan) om en frivilligarena også for disse.


Frivilligarenaen har ved IKKG fra høsten 2021 blitt supplert med en redesignarena, hvor opplæringen i grunnleggende ferdigheter skjer i tilknytning til bruk av foreningens symaskiner til ulike redsignprosjekter, og presentasjon og salg av produktene fra denne produksjon. Les mer om redesignarenaen her:

Redesign med norsk og regning (ikkg.no)

IKKG redesign med norsk og regning. Foto: Hilde Loftu


Undervisningsrommet Krabben på Fubiak. Foto: Sigurd Lydersen

Frivilligarena

Foreldrearena

Foreldrearena var det første konseptet, som ble lansert og utviklet i samarbeid med Interkulturell kvinnegruppe (IKKG) fra høsten 2017. Den første foreldrearenaen fant sted på Haugen skole fra oktober 2018, hvor foreldre ved skolen fikk tilbud om opplæring i grunnleggende norsk og data i skolens lokaler en kveld hver uke. Som de øvrige arenaene fungerte også foreldrearenaen samtidig som en ressursgruppe for foreldre ved skolen, som sammen utforsket mulighetene som ligger i skole-hjemsamarbeidet og tok initiativ til og gjennomførte flere møter for alle foreldrene.


Foreldrearenaen er siden blitt videreført av andre frivillige foreninger, som Ohana for barn og unge og nå Mangfold, Inkludering og Respekt (MIR), som i samarbeid med Inkluderingsagenten har arrangert foreldrearena ved Vahl skole på Grønland ukentlig siden høsten 2021, med en koronapause til våren og høsten 2022, i sportklubben Sterlings tradisjonsrike og hjemmekoselige lokaler.


Les mer om foreldrearenaen:

https://www.mirnett.org/wp/prosjekter/skole/foreldrearenaen/


Foto: MIRInterkulturell kvinnegruppe

Samarbeidspartnere

Kundeevalueringer

Shabana

Kursene til Inkluderingsagenten gir meg motivasjon, sosial omgang og gjør at jeg lærer nye ferdigheter og får ideer.

Åpningstider


Det er bare å ringe fra kl. 8 til 22 om kvelden til Sigurd på mob. 99 25 84 17.

Er jeg opptatt så send en sms eller legg igjen en beskjed,og jeg ringer deg opp igjen. :-)

Kontakt